Quickscan in het kort

In 2009 heeft MOVISIE de quickscan gedaan naar weerbaarheidstrainingen aan jongeren, met name jongeren van niet-westerse afkomst. Het aanbod aan weerbaarheidstrainingen is in kaart gebracht. Ook zijn visie en ervaringen van weerbaarheidsdocenten en preventiewerkers onderzocht. 33 trainers en preventiewerkers hebben een online vragenlijst ingevuld op één van de vier websites: www.weerbaarheid.nu, www.seksueelgeweld.info, www.huiselijkgeweld.nl en www.bzw.nu. Ook is de vragenlijst voorgelegd aan de leden van het platform weerbaarheid.

De quickscan is uitgezet vanwege de vraag naar weerbaarheidstrainingen bij maatschappelijke organisaties, emancipatiebureaus, ROCs en welzijns- en hulpverleningsorganisaties. Zijn deze trainingen beschikbaar? Is er eigenlijk een speciaal aanbod voor jongeren van niet westerse afkomst nodig?

Centrale vragen in de quickscan zijn:

  • Is een specifiek aanbod nodig voor jongeren van niet-westerse afkomst?
  • Wat is de meerwaarde van een etnisch gemengde groep bij een weerbaarheidstraining? En wat zijn de uitdagingen?
  • Is het bestaande aanbod voldoende, gezien de etnische samenstelling van de Nederlandse samenleving?
  • Wat zijn de (positieve) resultaten van een weerbaarheidstraining?

De quickscan is via internet ingevuld door weerbaarheidsdocenten, Rots en Watertrainers en andere preventiewerkers. De preventiewerkers werken bij een school, GGD of andere hulpverleningsinstantie.

Respons

De vragenlijst is ingevuld door 33 personen. Daaronder ook Rots en Water trainers, WIBO-trainers, anders opgeleide trainers of een combinatie hiervan. Tien personen hebben een geheel andere achtergrond en zijn bijvoorbeeld werkzaam als therapeut of hulpverlener.

Terug