Nut weerbaarheidstraining

Hebben jongeren baat bij een weerbaarheidstraining

Ja, de meeste trainers en preventiewerkers vinden dat een weerbaarheidstraining positieve effecten heeft op jongeren. Naast hun eigen observaties en ervaringen, verwijzen zij ook naar de positieve ervaringen die jongeren zelf melden. Ze zien bij jongeren groot enthousiasme, veel plezier en betrokkenheid. Jongeren brengen datgene wat zij in de trainingen hebben geleerd in de praktijk. De weerbaarheidstrainingen zijn in principe goed en op maat: iedere les en desbetreffende themas worden aangepast aan de doelgroep en trainer.

Wat zijn de effecten?

Op korte termijn zijn de effecten groot. Enkele trainers zien ook effecten op lange termijn, hoewel de meeste jongeren buiten het gezichtveld raken. In de quickscan noemt men de volgende zichtbare en merkbare resultaten:
Na enkele lessen zeggen deelnemers (v/m) dat het beter op school en/of thuis gaat.
Meiden worden weerbaarder, begrijpen de Nederlandse samenleving beter en zoeken indien nodig hulp.
Jongeren krijgen meer zelfvertrouwen en een trots gevoel. Een trainer die met dove kinderen en jongeren werkt, hoorde van leerlingen die zij jaren daarvoor had getraind, dat zij er nog steeds veel zelfvertrouwen aan hebben overgehouden.
Jongeren lijken het fijn te vinden om over lastige situaties te praten. Ze zien in dat zij niet de enige zijn en kunnen oplossingen voor die lastige situaties oefenen.

  • Gedragsverandering, zoals afname van sociale en lichamelijke problemen, delinquent gedrag, denk- en aandachtsproblemen en agressief gedrag.
  • Jongeren ervaren verbeteringen in de relatie met hun leeftijdsgenoten en ouders.
  • De sfeer verandert in een klas of groep, bijvoorbeeld op een school of in een klas waar veel gepest wordt.
  • Individuele jongeren geven terug dat ze vaker nee zeggen, in staat zijn grenzen te trekken en rustig blijven bij kritiek. Ze komen minder vaak in ruzies terecht.
  • Ze kunnen beter omgaan met hun eigen agressie en geweld en dit beter voorkomen.
  • Ze kunnen betere keuzes maken, doelen leren stellen en beter ontspannen.
  • Problematische pubers hebben baat bij complexe co√∂rdinatieoefeningen. Hun sociale vaardigheden gaan met sprongen vooruit.
  • Jongeren met auditieve beperkingen – een betuttelde groep met weinig zelfvertrouwen maken grote vooruitgang door de training.

Helpt de training jongeren met een niet-westerse komaf?

De positieve effecten gelden ook voor jongeren met een niet-westerse achtergrond. Omdat het bewegen en de psychofysieke methodiek van weerbaarheidstrainingen universeel is, blijken taal en culturele verschillen een ondergeschikte rol te hebben. Het bewegen op zich is een medium dat direct werkt op de hersendomeinen van emoties, denken, gedrag en sociale relaties, aldus een trainer. Jongeren en vooral minderjarige asielzoekers willen graag fysiek bezig zijn. En vanuit beweging kunnen andere vaardigheden geleerd worden. In de trainingen worden moeilijke zaken zoals seksualiteit, sociale en familiedruk en schadelijke traditionele praktijken op een laagdrempelige manier besproken en worden jongeren geprikkeld tot dialoog, bewustwording en verandering. Alleenstaande minderjarige vluchtelingen vinden de lessen zinvol en kunnen hun energie in positieve banen leiden. Ook ontstaat onderling een hechte band en bespreken zij met elkaar allerlei zaken. Er ontstaat meer begrip voor onderlinge verschillen in geloof, opvattingen, voorkeuren en afkomst.

Terug