Gemengde groepen

Wat vraagt een gemengde groep van de trainer?

Een etnisch gemengde groep vraagt van de trainer interculturele competenties en affiniteit met jongeren uit niet-westerse gezinnen. De trainer moet toegerust zijn op de samenstelling en diverse achtergronden van de groep. Sommige trainers vinden het belangrijk dat deelnemers zich (tenminste voor een deel) met de trainer kunnen identificeren. Anderen vinden juist een goede vertrouwensband essentieel. De bereidheid van de trainer om werkelijk te luisteren en zich open te stellen, is belangrijker dan de etnische afkomst van de trainer. De trainer moet kunnen werken met de uiteenlopende problematiek van een etnisch gemengde groep.

Wat zijn die specifieke problemen?

Jongeren staan soms met één been in hun eigen cultuur (thuis) en met de andere been in de westerse cultuur. Keuzes en stappen komen niet overeen met de wensen van de ouders. De gevolgen kunnen schrijnend zijn: Sommige van deze jongeren kunnen verstoten en genegeerd worden en hebben te maken een enorme sociale druk vanuit hun familie.Er spelen voor een deel van de jongeren uit niet-westerse gezinnen specifieke themas: het behouden van maagdenvlies, schadelijke traditionele praktijken, schaamte en eer, tienerzwangerschappen onder Antilliaanse meiden en dergelijke. Niet altijd kan dit in een gemengde groep besproken worden of een verdieping hierin gemaakt worden . Ook het herkennen van ieders eigen leerproces kan langer duren en er bestaat het risico dat meer specifieke problematiek onderbelicht blijft.

Een trainer: Het schakelen tussen verschillende culturen vereist een grotere weerbaarheid. Als er grote verschillen bestaan tussen de cultuur thuis en buiten kunnen jongeren een extra steuntje goed gebruiken om zich te kunnen redden. Vooral allochtone meisjes kunnen veel baat hebben bij een weerbaarheidscursus. Onder deze groep zijn er veel die geïnternaliserende klachten hebben. Die klachten worden door professionals niet herkend of onderschat. Door een weerbaarheidscursus kunnen deze klachten afnemen of deze meisjes voelen zich sterk genoeg om hulp te zoeken.

Wat zijn de knelpunten van een gemengde groep?

Naast positieve effecten doen zich ook knelpunten voor:

  • Lage opkomst van deelnemers in azcs of meidencentra. In de azcs vraagt de uitzichtloze situatie om een grotere motivatie van de deelnemers en extra wervingsacties van programmamedewerkers.
  • Geringe betrokkenheid en deelname van ouders. Ouders zouden door taal- en cultuurverschil de cursus niet of nauwelijks begrijpen. De vraag is: op welke wijze verlaag je drempel voor de ouders? Hoe stem je de cursus af op de cultuur en context waarin de jongeren en hun ouders leven?

Ook werd genoemd dat jongeren wel empoweren maar ouders niet en dat dat extra conflicten geeft. Jongeren uit heel conservatieve gezinnen hebben te maken met strakke regels thuis. Ze moeten thuis voor alles toestemming vragen en zich aanpassen aan die regels. Terwijl ze op school aangesproken worden op hun zelfstandigheid.

  • De financiën. Omdat gemeenten de trainingen voor een groot deel financieren, moet er ieder jaar opnieuw onderhandeld worden en moet men vaak wachten op een beslissing. En niet iedere gemeente of deelraad maakt de trainingen financieel mogelijk.

Terug