Voldoende aanbod?

Is het bestaande aanbod voldoende?

Dat is niet helemaal duidelijk. De meeste trainers hebben daar geen zicht op. Een kleine minderheid vindt het wel voldoende, maar wil meer bekendheid. Negen trainers vinden het aanbod onvoldoende. Waarom?

 • Jongeren van niet-westerse afkomst en met name meisjes hebben extra ondersteuning nodig. Het aanbod is zeer beperkt of onvoldoende bekend gemaakt.
 • Deze jongeren voelen zich niet voldoende uitgenodigd om aan het bestaande aanbod deel te nemen. Het is teveel gericht op jongeren van Nederlandse afkomst. Trainers zijn veelal wit en vrouw.
 • Teveel trainingen worden gegeven in curatieve zin, dus als het leed al geschied is. Er is dan eerder sprake van multi-problems.
 • Er is veel aanbod voor jonge kinderen, ouderen en vrouwen, maar niet specifiek voor jongeren.
 • Over het algemeen is het aanbod weinig laagdrempelig.
 • In de Randstad is wel voldoende aanbod, maar niet in andere delen van het land.

Welke jongeren worden nu niet bereikt met het aanbod?

 • Basisschoolleerlingen: stille leerlingen die geen problemen lijken te hebben of maken.
 • Allochtone jongeren in het algemeen en allochtone meisjes in het bijzonder met ge├»nternaliseerde problemen. Zij worden pas aangemeld als er al grote problemen zijn.
 • Hangjongeren, waarvaan veel jongeren risicos lopen wat betreft weerbaarheid. Ze slaan door of zijn juist te afhankelijk van groepsgenoten.
 • Afrikaanse jongeren.
 • Jongeren met een (lichamelijke) beperking of een bijkomend probleem zoals huiselijk geweld.
 • Jongeren uit het speciaal onderwijs.

Terug