Aanbevelingen

  • Organiseer niet per definitie een specifieke weerbaarheidstraining als je jongeren van niet-westerse afkomst wilt bereiken. Jongeren kunnen het stigmatiserend vinden. Het maakt jongeren weerbaar om te leren omgaan met verschillen en die te respecteren, ongeacht hun etnische achtergrond.
  • Vraag jezelf eerst af wat het doel is van de training en of dit een apart aanbod noodzakelijk maakt.
  • Bij te grote verschillen in sociaal-culturele problematiek en omstandigheden kun je alle jongeren eerst samen trainen en vervolgens apart om de verdieping te kunnen maken.
  • Een specifiek aanbod is alleen noodzakelijk als problemen van jongeren meer cultuurspecifiek zijn of samenhangen met de migratie- of vluchtelingenachtergrond van henzelf of hun ouders. Het gaat om problemen die deze jongeren extra kwetsbaar maakt, zoals de dubbele spagaat waarin ze zitten, de loyaliteitsconflicten, de extra generatiekloof en schadelijke traditionele praktijken.
  • Positieve identificatie met de trainer is belangrijk. Zoek zo nodig een medetrainer met wie de jongeren zich (deels) kunnen identificeren.
  • Een etnisch gemengde groep vraagt van de trainer interculturele competenties.

Terug