Weerbaarheid in multicultureel Nederland

In 2009 heeft MOVISIE een quickscan gedaan naar weerbaarheidstrainingen aan jongeren, met name jongeren van niet-westerse afkomst. De quickscan is uitgezet vanwege de vraag naar weerbaarheidstrainingen bij welzijns- en hulpverlenings-organisaties, ROC’s, emancipatiebureaus en andere organisaties. Zijn deze trainingen beschikbaar? Is er eigenlijk een speciaal aanbod voor jongeren van niet westerse afkomst nodig? De resultaten van de quickscan kunt u hieronder lezen.

webartikel-weerbaar-multicultureel

Weerbaarheidstraining helpt jongeren echt! Weerbaarheidstraining slaat brug tussen jongeren in multicultureel Nederland

Een weerbaarheidstraining geeft jongeren van niet-westerse afkomst meer zelfvertrouwen. Al na enkele lessen zeggen de jongeren dat het beter gaat op school en thuis. Meiden geven aan dat ze de Nederlandse samenleving beter begrijpen. En zowel jongens als meisjes vinden dat ze beter kunnen omgaan met agressie en geweld. Om dit resultaat te bereiken is een specifiek aanbod voor jongeren uit niet-westerse gezinnen niet nodig. Sterker nog: het is niet wenselijk. Een specifiek aanbod is alleen noodzakelijk als jongeren problemen hebben die meer cultuurspecifiek zijn of die samenhangen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond.

Quickscan in het kort
Hebben jongeren baat bij een weerbaarheidstraining?
Is een specifiek aanbod voor allochtone jongeren nodig?
Wat vraagt een gemengde groep van de trainer?
Is het bestaande aanbod voldoende?
Aanbevelingen

Complete artikel als pdf downloaden