Voor wie is de training bedoeld?

Cursussen en trainingen weerbaarheid zijn voor iedereen die wil leren hoe goed te handelen in grensoverschrijdende situaties.

Weerbaarheidstrainingen zijn afgestemd op een specifieke doelgroep. De trainingen voor meisjes hebben bijvoorbeeld andere accenten dan die voor jongens. Voor meisjes is het belangrijk dat zij daadwerkelijk actief zijn en niet alleen maar praten. Vaak weten meisjes niet dat ze ook krachtig en sterk kunnen zijn. Jongens zijn zich meestal meer bewust van hun kracht, maar moeten vaak nog leren hoe ze die op een positieve manier kunnen inzetten en hoe ze zichzelf kunnen beheersen. Ook is er bij jongens vaker sprake van groepsdruk dan bij meisjes.

Er zijn ook andere groepen voor wie de trainingen belangrijk kunnen zijn, zoals ouderen, vrouwen en mannen met een handicap, medewerkers in de (thuis)zorg, allochtone vrouwen, slachtoffers en daders van geweld.

De BWZ, de Beroepsvereniging en Zelfverdediging, onderscheidt de volgende doelgroepen:

  • Weerbaarheid en zelfverdediging voor vrouwen en meiden
  • Weerbaarheid en zelfverdediging voor mannen en jongens
  • Weerbaarheid en zelfverdediging voor mensen met een handicap (verstandelijk, zintuiglijk, fysiek) en chronisch zieken
  • Weerbaarheid en zelfverdediging voor kinderen in de basisschoolleeftijd
  • Weerbaarheid en zelfverdediging voor ouderen
  • Weerbaarheid en zelfverdediging gericht op werksituaties

De cursussen en trainingen worden gegeven in onder meer (basis)scholen, speciaal onderwijs, instellingen binnen de gehandicaptensector, buurthuizen, vrouwenopvang, psychiatrisch ziekenhuizen (als onderdeel van reïntegratietrajecten), thuiszorg en op sportscholen.