Effectiviteit van weerbaarheidstrainingen

Weerbaarheidstrainingen kunnen preventief werken. Wel hangt de effectiviteit van een training samen met een aantal voorwaarden, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Programma

  • Het trainingsprogramma dient ‘op maat’ te zijn voor de doelgroep.
  • Tussen de acht en twaalf sessies zijn nodig om vaardigheden en kennis te laten beklijven.
  • Meerdere korte bijeenkomsten sorteren vaak meer effect dan enkele lange sessies.
  • Een herhaling van (een deel van) het programma is belangrijk bij personen bij wie het inprentingsvermogen minder goed is.
  • Als het gaat om preventie van seksueel misbruik is het belangrijk eerst de positieve aspecten te belichten, zoals wederzijds gewenste contacten, intimiteit en seksualiteit. Ook moeten de deelnemers aan de training seksueel zijn voorgelicht, tenzij seksuele voorlichting onderdeel is van het programma.

De training

  • Het gebruik van verbale, mentale en fysieke methodieken en technieken als rollenspel, fysieke oefeningen, video en theater, oefenen met gedrag.
  • De training dient gegeven te worden door een inhoudelijk en didactisch deskundige trainer.

Betrokkenheid en inbedding

  • Betrokkenheid van belangrijke anderen, zoals opvoeders, begeleiders of leerkrachten is essentieel. Die betrokkenheid kan eventueel worden vormgegeven in een parallel programma.
  • Weerbaarheidstrainingen dienen deel uit te maken van het schoolcurriculum/ horen tot het beleid of de dagelijkse omgang en begeleiding van een instelling .

Referentie
Primaire preventie van seksueel geweld. In: Gijs, L., W. Gianotten, Vanwesenbeeck, I. & P. Weijenborg, Seksuologie. Bohn Stafleu Van Loghem, Houten, 2009