Overzicht overige weerbaarheidstrainingen

Groningen/Friesland/Drenthe

Gelderland/Overijssel/Flevoland

Utrecht/Noord-Holland/Zuid-Holland

Zeeland/Noord-Brabant/Limburg

Landelijk

Rots en Water Nederland

Contactpersoon: Rots en Water Instituut (The Gadaku Institute) test
Freerk Ykema
E-mail: f.ykema@quicknet.nl
Website: www.rotsenwater.nl
Rots en Water is een psychofysieke training die oorspronkelijk voor jongens is ontwikkeld, maar inmiddels in aangepaste vorm ook meisjes vele mogelijkheden biedt. Het is een weerbaarheidprogramma met een meervoudige doelstelling. Rots en Water biedt een breder pedagogisch perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid een wezenlijke en natuurlijke functie vervult. Mikkend op veiligheid, integriteit en solidariteit wordt gewerkt aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. De training wordt op veel plaatsen in Nederland en daarbuiten gegeven (o.a. in België, Australië, Singapore en Nieuw Zeeland). Het programma kent toepassingsmogelijkheden voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening en ook jeugddetentie. Inmiddels zijn er in Nederland ruim 1000 mensen gekwalificeerd als Rots en Watertrainer (en elders nog zon 5000). De trainingen worden decentraal georganiseerd. Vragen om een trainingsaanbod in de eigen omgeving worden via de interne Rots en Water-mailgroep doorgestuurd naar allerlei aangemelde Rots en Watertrainers. Op de website is veel meer informatie te vinden, ook voor degenen die opgeleid willen worden tot trainer.

WIBO, Weerbaarheidsvergroting In Basisonderwijs

Sandra Soppe
T 06-26975394
E s.soppe@hvdsg.nl of info@weerbaarheidcursussen.nl
Website: www.weerbaarheidcursussen.nl
WIBO is een initiatief van het Huis voor de Sport in Groningen. Het programma wordt gegeven in de provincies Groningen en Friesland en in Den Bosch. WIBO is een gefaseerd programma voor de groepen 6/7/8 in het basisonderwijs en wordt gedurende 12 weken, met 12 lessen, door de groepsleerkracht gegeven. Hiervoor is een werkboek voor de groepsleerkracht en een werkschrift voor de leerling beschikbaar. In de laatste 8 weken geeft een WIBO-docent een extra seksespecifieke praktijkles per week met daarbinnen geïntegreerd de centrale themas pesten en groepsdruk en kindermishandeling. De praktijklessen zijn competentiegericht en probleemgestuurd.

WIVO, Weerbaarheidstraining in Voortgezet Onderwijs

E-Mail: info@weerbaarheidcursussen.nl
Website: www.weerbaarheidcursussen.nl
WIVO is een initiatief van het Huis voor de Sport in Groningen. WIVO is een klassikale cursus, bedoeld voor leerlingen en mentoren op het voortgezet onderwijs. De cursus richt zich op de mentale en fysieke weerbaarheid van leerlingen, met als doel leerlingen te wapenen tegen groepsdruk, machtsmisbruik, grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. WIVO is een basisprogramma waarbij maatwerkelementen mogelijk zijn.

Cursus weerbaarder.nl

Contactpersoon: Liedeke Vis
Website: www.weerbaarder.nl
Weerbaarheidstraining voor vrouwen (in de leeftijd van 18-45 jr) die te maken hebben (gehad) met traumatische gebeurtenissen, huiselijk geweld of incest en zich daardoor kwetsbaar voelen, moeite hebben voor zichzelf op te komen én die willen werken op zowel psychologisch áls fysiek gebied aan verbetering van hun weerbaarheid en zelfvertrouwen.

Krachtwerktrainingen

Contactpersoon: Loes Schenk
Website: www.krachtwerktrainingen.nl
Krachtwerk trainingen verzorgt weerbaarheidtrainingen voor kwetsbare groepen. Gespecialiseerd in vrouwelijke nieuwkomers, slachtoffers huiselijk geweld en andere kwetsbare groepen. Weerbaarheidtrainingen van Krachtwerk komen in samenwerking met de opdrachtgever tot stand. De belangrijke thema’s worden vooraf bepaald en en een training op maat wordt geleverd. Alle weerbaarheidtrainingen worden begeleid door een gecertificeerd weerbaarheiddocent en op lokatie gegeven.

STA STERK Trainingen

Contactpersoon: Frans Veelers, landelijke vereniging trainers Omgaan Met Pesten
E-mail: omgaanmetpesten@tiscali.nl
Website: www.omgaanmetpesten.nl
De STA STERK training is een (buitenschoolse) sociale weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. Doel van de training is om kinderen en jongeren te leren goed voor zichzelf op te komen in onaangename situaties. Het gaat hierbij om situaties zoals verbaal en digitaal pesten, buitensluiten, negeren en chanteren. In de training staan drie thema´s centraal: weerbare lichaamstaal, assertief reageren en zelfvertrouwen.
De training gaat uit van de STA STERK werkwijze van de stichting Omgaan met Pesten en wordt al 20 jaar in diverse plaatsen in Nederland gegeven door gecertificeerde trainers. Gedurende 10 bijeenkomsten ontwikkelen de deelnemers hun zelfvertrouwen en werken zij stap voor stap aan lichaamshouding, stem- en woordgebruik, assertief reageren in diverse situaties, opkomen voor zichzelf en opkomen voor een ander.
De trainingen worden decentraal georganiseerd. Op de landelijke website kunt u zien welke trainer de STA STERK training in uw omgeving aanbiedt. Tevens kunt u hier het overige aanbod van de Stichting Omgaan met Pesten vinden en informatie over de opleiding tot trainer.

terug

Groningen, Friesland, Drenthe

Trainersgroep weerbaarheid

Marieke van Veen en Floor Dijkstra
Website: www.trainersgroepweerbaarheid.nl/
Trainersgroep weerbaarheid Noord-Nederland bestaat uit twee bedrijven. Marieke van Veen van Wijs Weerbaar verzorgt sinds 1985 workshops, weerbaarheidstrainingen, zelfverdediging en trainingen ‘Rots en Water’ in het onderwijs, de zorg en het welzijnswerk.  Floor Dijkstra van Trainersgroep Weerbaarheid Nederland richt zich op methodiekontwikkeling, scholing van professionals en het geven van trainingen aan diverse doelgroepen rondom het thema ‘weerbaarheid’  en het omgaan met agressie.

Training weerbaarheid voor mensen met een (verstandelijke) beperking

NOVO
T 050-5421999
E ConsultScholing&Training@novo.nl
W www.novo.nl
NOVO heeft samen met Marieke van Veen een training weerbaarheid voor vrouwen ontwikkeld. Voor de training voor mannen en gemengde groepen maakt NOVO gebruik van de training van Rots & Water. Vanuit ervaringen in de praktijk zijn veranderingen aangebracht en is gaandeweg een aangepaste methode ontwikkeld voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Het is mogelijk om individueel of in groepsverband een training te volgen. Er zijn weerbaarheidstrainingen voor alleen mannen, alleen vrouwen of een training waarbij zowel mannen als vrouwen gezamenlijk werken om de weerbaarheid te vergroten.

WIBO

Zie onder ‘Landelijk’

Groningen

Rots en Water training

Orthopedagogische Praktijk De Kern
Petra van der Velde
Willem Dreeslaan 2
9363 EM Marum
Eekebuursterweg 3
9821 PA Oldekerk
T 06-36334871 of 0594-855387
E info@orthopedagoogdekern.nl
W www.orthopedagoogdekern.nl
Rots en Water is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Een weerbaarheidsprogramma dat zich van andere sociale vaardigheidsprogrammas onderscheid door een fysieke aanpak.
Binnen de praktijk worden er drie verschillende trainingen aangeboden:
* Rots en Water training voor kinderen of jongeren;
* Rots en Water training specifiek gericht op autisme spectrum stoornissen;
* Rots en Water training specifiek gericht op meisjes en vrouwen.

Weerbaarheidstraining / Rots en Water

9743 RS Groningen
T 06-12163267 / 050-2300428
E info@hetzilverenhart.nl
W www.hetzilverenhart.nl
Weerbaarheidstraining / Rots & Watertrainingen voor kinderen. Op basisscholen, in het buurthuis/wijkcentrum of als privéles. Data staan op de website.

Friesland

Buro Weerbaarheid

Contactpersoon: Menno Tuik
Tel: 058 266 21 58
info@mennotuik.nl
www.buroweerbaarheid.nl
Buro Weerbaarheid geeft Rots & Watertrainingen in zowel basis- als voortgezet onderwijs. Kinderen en volwassenen kunnen ook individueel weerbaarheidstrainingen volgen. Voor schoolteams en organisaties is er een eendaagse introductiecursus.

BALA Weerbaarheid

Contactpersoon: Elbrecht Claus
Tel.: 06-41284993
info@balawergea.nl
www.balawergea.nl
BALA Centrum voor Kracht en Balans biedt basis- en vervolgcursussen weerbaarheid, het programma Rots & Water en diverse cursussen op maat voor verschillende groepen. BALA geeft ook weerbaarheidstrainingen op scholen, in asielzoekerscentra, en aan personeel van (onderwijs)instellingen.

terug

Overijssel/Gelderland/Flevoland

Overijssel

Movemental.nu – Zwolle/Dalfsen

T 0630834950
E info@movemental.nu
W movemental.nu
Movemental.nu weerbaarheidstraining is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen vanaf 7 tot en met 12 jaar. De weerbaarheidstraining wordt uitgevoerd in kleine groepjes van maximaal 10 kinderen, waarbij de groepjes worden samengesteld op basis van leeftijd en leerdoel. De trainingen worden altijd op maat gemaakt. Na een kennismakingsgesprek worden thema’s vooraf bepaald en wanneer nodig aangepast. Tijdens de weerbaarheidstraining wordt door middel van spelvormen, houding- en uitstralingsoefeningen, zelfverdediging en andere fysieke oefeningen gewerkt aan de mentale weerbaarheid. Het stimuleren van het positief zelfbeeld staat hierbij centraal.

IK STA STEVIG – Achterhoek

Leven met Lef
Contactpersoon: Anneke den Hartog-van Nierop
T 0543 523 721
E info@levenmetlef.nl
W www.levenmetlef.nl
Leven met Lef biedt op maat toegesneden trainingen op het gebied van weerbaarheid en zelfverdediging voor diverse doelgroepen. Het doel van de training is het vergroten van het zelfvertrouwen van de deelnemers. Aan bod komen themas als ‘nee’ zeggen, lichaamshouding, hulp vragen, pesten en je eigen gevoel (h)erkennen. Daarnaast komen ook een aantal fysieke technieken aan bod om jezelf te kunnen bevrijden en af te weren. Want nee zeggen is vaak niet voldoende. Het moet ook te zien zijn aan je lichaamstaal. Leven met Lef is gericht op jongens en meiden van de basisschool en het voortgezet onderwijs in de Achterhoek.

Gelderland

Cursus weerbaarheid

Groesbeek, Pluryn Werkenrode Groep
Contactpersoon: Dorien Meilink, coördinator
E dmeilink@pluryn.nl
W www.pluryn.nl
Werkenrode biedt ieder jaar een cursus aan jongens en meisjes met een (primaire) lichamelijke en/of lichte verstandelijke beperking. De cursus is gebaseerd op het handboek Weerbaarheid voor meiden en vrouwen met een handicap en in de loop der tijd aangepast en aangevuld met elementen uit o.a. MKP en Rots en Water. De cursus wordt in de vrije tijd van de jongeren gegeven. Deelnemers betalen een eigen bijdrage. Het is ook mogelijk om op Werkenrode een cursus te volgen tot cursusleider weerbaarheid.

Ho, tot hier en niet verder…!

Stichting Uit eigen beweging
T 06-13283982
E arja@arcocoaching.nl
W www.uiteigenbeweging.nl
Psychosociale weerbaarheidstraining voor kinderen en ondersteuning voor de ouders bij de opvoeding, met de methode “Ho, tot hier en niet verder…!”. Leren door doen, op basis van bewegen en spel. Kinderen leren zichzelf (weer) als waardevol ervaren en leren beter met zichzelf en anderen omgaan. Tegelijkertijd volgen de ouders een cursus van vier bijeenkomsten. Trainingen vinden plaats in Nijmegen eo.

Kom op voor jezelf! Beuningen (bij Nijmegen)

T 06-38350467
E info@psycholoogvankaathoven.nl
W www.psycholoogvankaathoven.nl
Weerbaarheidstrainingen gericht op het vergroten van de fysieke en sociaal emotionele weerbaarheid van kinderen en jongeren. De training is een combinatie van: Rots en Water Weerbaarheidstraining voor kinderen & Ho! Tot hier en niet verder. Er zijn diverse groepen voor verschillende leeftijdscategorieën. Gewerkt wordt in kleine groepen van circa 6 kinderen.

KF-Action Arnhem

Weerbaarheidstrainingen Arnhem
T 06 225 560 13
E info@kfaction.nl
W www.kfaction.nl
Weerbaarheidstrainingen voor kinderen, jongeren en volwassenen. KF Action biedt ook trainingen voor mensen met een lichamelijke beperking en de mogelijkheid voor persoonlijke begeleiding. KF Action werkt met gediplomeerde trainers met veel ervaring in lesgeven. Een paar keer per jaar starten er groepen.

Rots en Water Renkum

Telefoon: 06-24877168
E-mail : info@kicotrainingen.nl
Website: www.kicotrainingen.nl
Rots & Water is een sociale weerbaarheidtraining voor jongens en meisjes van 9-12 jaar. Rots en Water bestaat uit 8 trainingen van een uur. De trainingen worden gegeven in groepjes van 6 -12 kinderen. De trainingen vinden plaats in Elst. Bij voldoende aanmeldingen kunnen de trainingen ook worden georganiseerd in Nijmegen en/of Renkum

Shuhari Weerbaarheidstrainingen Heerde / Loenen

Rots en Water; Aikido
T 06-38304370
E richard@shuhari-weerbaarheid.nl
W www.shuhari-weerbaarheid.nl
Shuhari is een traditioneel Japans concept om een vaardigheid te leren. Shuhari-weerbaarheidstrainingen gebruikt dit concept als visie om je weerbaarder te maken en welke stappen moeten worden doorlopen. De drie stadia komen overeen met drie belangrijke concepten van Rots en Water lichaamsbeheersing, emotionele beheersing en zelfbeheersing. Trainingen voor kinderen (10-16 jaar), volwassenen en basis- en voortgezet onderwijs.

Flevoland

Weerbaarheidstraining Sec Survival Almere

T 036-5384855
E info@sec-survivals.nl
W www.sec-survivals.nl
SEC Trainingen biedt een weerbaarheidstraining waarbij gesprekken en oefeningen gecombineerd worden met de speelse onderdelen op het outdoorpark van SEC Survivals. Hiermee worden de vaardigheden meteen geoefend, de weerbaarheidstraining wordt gecombineerd met outdoorplezier. SEC trainingen maakt gebruik van de Rots en Water methode. In de training worden spelenderwijs allerlei vaardigheden geoefend, zoals omgaan met boosheid, voor jezelf opkomen, rekening houden met anderen en vertrouwen hebben in jezelf. Zo leren de kinderen om steviger in hun schoenen te staan en beter met elkaar om te gaan. De training wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden.

terug

Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland

Cursus weerbaarder.nl

Voor de beschrijving: zie onder Landelijk.
Website: www.weerbaarder.nl

Amsterdam, Utrecht, Almere

Powerfields

Leyla Çinibulak
E leyla@powerfields.nl
W www.powerfields.nl
Powerfileds biedt trainingen voor vrouwen en meiden (vanaf 13 jaar). Scholen, universiteiten, GGDs, jeugdzorg, vrouwen- en meidencentra, welzijns-en zorginstellingen kunnen Powerfields inschakelen voor een training op maat. Gediplomeerd docent weerbaarheid en zelfverdediging.

Utrecht

Weerbaarheid voor kinderen

Stichting Pulse, IJsselstein
T 030-6887030
W www.stichting-pulse.nl
Contactpersoon: Y. Richards, 06 36568664
Stichting Pulse verzorgt jaarlijks weerbaarheidslessen voor kinderen in groep 7/8. Er wordt gewerkt in aparte meiden- en jongensgroepen, waarbij fysieke en mentale weerbaarheid  geïntegreerd worden getraind.

Weerbaarheidstrainingen Vianen

Bernadette van den Brekel
T 0347-320041/06 12260197
E vdbrekel@hetnet.nl
W www.kindentienertraining.nl
Met 20 jaar ervaring geeft Bernadette van den Brekel met veel enthousiasme trainingen aan kinderen en jongeren om weerbaarder te worden. In actieve lessen worden leerlingen door verschillende oefeningen fysiek en emotioneel sterker. Oplossingen voor alledaagse lastige situaties op school, thuis, met vrienden, op straat worden uitgeprobeerd en zelfverdedigingtechnieken uitgevoerd om meer zelfvertrouwen te krijgen. Aan het einde van de cursus zijn de cursisten fysiek, emotioneel en mentaal sterker.

Bernadette van den Brekel heeft de trainingen zelfverdediging en weerbaarheid in contact met het veld en door opleiding aangepast en uitgebreid tot weerbaarheid- en agressie trainingen voor werkers in de zorg.

Feel Strong

Ruben Griffioen
T 033 299 29 22 / 06 30979005
E ruben@deboeibunschoten.nl
W www.deboeibunschoten.nl
Feel Strong is een training voor jongeren van 10-15 jaar in Bunschoten eo. Een sportschooleigenaar en een sociaal werker verzorgen gezamenlijk de training. De training is een combinatie van (vecht)sporten, spel en oefeningen m.b.t. houding, ademhaling, evenwicht e.d. Elke keer staat een ander thema centraal zoals vertrouwen, kracht, groepsdruk enz. Je stelt samen met de trainer voor jezelf doelen waar je tijdens de training werkt en ook zal gaan halen. Ook ouders worden bij de training betrokken.
Naast de training voor jongeren, is er ook een training voor (jong)volwassenen. Meer info en actuele data staan op de website.

Noord-Holland

Gids Preventieprojecten seksueel misbruik Amsterdam 2015

De gids biedt een overzicht van preventieprojecten, waaronder weerbaarheidstrainingen, op het gebied van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting en is bedoeld voor beroepskrachten in Amsterdam.

Stichting Sta Sterk

Maria-Luisa Manrique Hehl
T 06-28764959
E info@stasterk.nl
W stasterk.nl
Sinds 16 jaar organiseert Stichting Sta Sterk trainingen voor meisjes, meiden, vrouwen en soms voor gemengde groepen. Trainingen, workshops en privélessen zijn altijd een combinatie van mentale, verbale en fysieke weerbaarheid en zelfverdediging. De trainingen worden gegeven door rijksgediplomeerd docenten met een ruime ervaring en een vechtsportachtergrond. Sta Sterk is gespecialiseerd in trainingen aan meisjes en vrouwen met uiteenlopende culturele achtergronden en aan vrouwen met (seksuele) geweldservaringen.

Rots en Water Midden Nederland

BEER trainingen Amsterdam
T 06-24804262
E info@beertrainingen.nl
W www.beertrainingen.nl
De competentietraining Rots & Water ligt aan de basis van de trainingen van BEER. Trainingen worden als open inschrijving aangeboden aan kinderen van verschillende leeftijdsgroepen en op maat aan teams binnen bijvoorbeeld het basisonderwijs, de buitenschoolse opvang en in peuterspeelzalen. BEER organiseert tevens Rots & Water sociale competentietraining voor volwassenen.

Weerbaarheid op maat, Amsterdam

T 06-41402415
E judith.stet@hetnet.nl
W www.despeelsekracht.nl/weerbaarheidstraining
Weerbaarheid op Maat is een weerbaarheidstraining voor kinderen, kinderen met ASS en kinderen met LVB. Er wordt gewerkt in kleine groepen (4 kinderen) waardoor de training aangepast kan worden aan specifieke vragen. Thema’s die aan bod komen zijn; zelfvertrouwen, lichaamshouding en uitstraling, grenzen stellen, omgaan met gevoelens en pestsituaties. Door middel van lichaamsgerichte oefeningen, rollenspel en gesprek zullen de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en beter toegerust zijn om met alledaagse situaties om te gaan.

IK Ben IK West Friesland

IK Ben IK – Praktijk voor coaching en counseling Venhuizen
E-mail: Dianadelange@quicknet.nl
Website: www.ikbenik.nl
Psychosociale weerbaarheidstraining voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Door middel van bewegen, spel, werkboekopdrachten, tekenen en verhalen leren de kinderen sociale vaardigheden.

Zuid-Holland

Rots & Water / Kiezel & Druppel Rotterdam

KindOK
010-4661613 of 06-21604485
E info@kindok.nl
W www.kindok.nl
Speelse weerbaarheidstrainingen binnen het basis- en middelbaar onderwijs, gebaseerd op de principes van Rots & Water en Kiezel & Druppel. De trainingen worden gegeven door een gecertificeerd trainer en kinder-en jeugdtherapeute. De groepen variëren van enkele deelnemers tot hele klassen. Binnen de training wordt rekening gehouden met de specifieke vragen en behoeften van de deelnemers

Rots en Water training Rotterdam e.o.

Berthe Verschueren
E info@berthaverschueren.nl
W www.berthaverschueren.nl/
Fysiek sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen vanaf 6 jaar in Rotterdam eo. De oudere kinderen volgens de Rots en Water methode. Voor de jongere kinderen is deze methode aangepast en heet de training Kiezel en Druppel.

Power! Project Zwijndrecht

Susan Uitenbroek
T 06 26788359
E powerprojectbureau@gmail.com
W www.powerproject-bureau.nl
Het Power!Project is een 8 weekse weerbaarheidstraining voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar met als doel kinderen weerbaar(der) maken tegen machtsmisbruik. Verschillende vormen van machtsmisbruik zijn: pesten, fysieke mishandeling, misbruik, intimidatie, groepsdruk om tegen je zin dingen te doen, digipesten, alcohol en drugsmisbruik en in de handen vallen van loverboys. Door de weerbaarheid te vergroten krijgen kinderen handvatten om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van machtsmisbruik, maar ook helpt het voorkomen dat kinderen zich schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag.

VindKracht Alphen aan den Rijn

Farida de Jager
T 06-40046078
E training@vindkracht.info
W www.vindkracht.info
Trainingsbureau Vindkracht biedt sociale weerbaarheidstrainingen (anti-pestentraining “Sta Sterk”, assertiviteitstraining, faalangstreductietraining en sociale vaardigheidstraining), workshops (bijvoorbeeld binnen onderwijs over omgaan met (cyber)pesten), lezingen en ouderavonden gericht op de sociale weerbaarheid

Spinsels weerbaarheid, Alphen aan den Rijn

Mariska Kers
T 06-43928342
E info@spinsels-weerbaarheid.nl
W www.spinsels-weerbaarheid.nl
Spinsels Weerbaarheid geeft Rots en Water groepstrainingen aan kinderen en jongeren van 8 t/m 16 jaar in verschillende leeftijdsgroepen. Ook is er de mogelijkheid voor individuele begeleiding. Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar is er de Methode A (Kiezel en Druppel). De trainingen kunnen ook op scholen worden gegeven. Kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen, eigen te keuzes maken en voor zichzelf op te komen (Rots). Maar ook hoe met anderen samen te werken, samen spelen, luisteren, praten en samen leven (Water).

Bokita Trainingen Leiden

E info@bokitatrainingen.nl
W www.bokitatrainingen.nl
Bokita Trainingen verzorgt in de regio Leiden trainingen Weerbaarheid en Zelfverdediging. Er zijn aparte groepen voor vrouwen vanaf 18 jaar, voor meisjes van 12-16 jaar en voor meisjes van 10-12 jaar. In de training leren de cursisten letterlijk en figuurlijk stevig in hun schoenen te blijven staan in lastige, bedreigende en/of gevaarlijke situaties. Er wordt gewerkt aan houding en uitstraling, grenzen stellen en stemgebruik. Er wordt ook uitgebreid geoefend met effectieve zelfverdedigingstechnieken en het loskomen uit allerlei grepen. Naast de trainingen in een groep is het ook mogelijk om privéles te krijgen.

STA STERK trainingen Leiden

Praktijk De Jonge Kracht
T 06-13571364
E irmamachielse@online.nl
W www.praktijkdejongekracht.nl
Praktijk De Jonge Kracht biedt groepstrainingen en individuele coaching om de sociale weerbaarheid van kinderen & jongeren te vergroten en daarmee pesten te voorkomen of op te lossen. Sleutelwoorden hierbij zijn: sterke lichaamstaal, assertief reageren op lastige situaties en het versterken van het zelfvertrouwen.
De trainingen zijn gebaseerd op de STA STERK werkwijze van de stichting Omgaan met pesten.

STA STERK trainingen Strijen

T 06 51607422
E caroline@kenjekracht.info
W www.kenjekracht.info
Zowel trainingen binnen basis- en voortgezet onderwijs als buitenschoolse trainingen. Ken je Kracht biedt groepstrainingen en individuele coaching om de sociale weerbaarheid van kinderen & jongeren te vergroten en daarmee pesten te voorkomen of op te lossen. Sleutelwoorden hierbij zijn: sterke lichaamstaal, assertief reageren op lastige situaties en het versterken van het zelfvertrouwen. De trainingen zijn gebaseerd op de STA STERK werkwijze van de stichting Omgaan met pesten.
Daarnaast ook individuele coaching volgens de methodiek BINNENGEBIEDEN, een methodiek in de vorm van een spel, geschikt voor gedragsverandering bij mensen vanaf 7 jaar.

Powerkids weerbaarheidstraining Pijnacker

T 06-21473900
E info@powerkids.nu
W www.powerkids.nu
Weerbaarheidstrainingen van POWERKIDS zijn bedoeld voor alle jongens en meisjes van 5 tot en met 16 jaar. Het betreft particuliere trainingen en trainingen of workshops binnen het basisonderwijs. POWERKIDS biedt drie soorten trainingen:
POWERKIDS basistraining voor jongens en meisjes van 5-12 jaar
POWERKIDS brugklastraining voor leerlingen van groep 8
POWERKIDS tienertraining voor jongens en meiden van 13-15 jaar
Trainingen vinden meestal plaats in Pijnacker.

Vergroot je weerbaarheid Leiden

Ilia Neudecker
E zonnevrouw@kpnmail.nl
W www.zonnevrouw.eu
Zonnevrouw geeft workshops en trainingen met verschillende themas. De workshops en trainingen vinden meestal plaats in Leiden

 • Karate voor kinderen: een serie lessen Shuri Ryu-karate en weerbaarheid
 • Zelfverdediging voor vrouwen en meiden: een cursus praktische zelfverdediging
 • Workshop Sta op je stuk: assertiviteit en zelfverdediging
 • Workshop Vechtkunst in je werk: een andere kijk op samenwerken
 • Training Karate voor beginners: een serie lessen Shuri Ryu-karate
 • Cursus Zelfverdediging op maat: een reeks lessen zelfverdediging, gericht op de doelgroep

terug

Zeeland, Noord-Brabant, Limburg

Zeeland

ActiePunt, weerbaarheid in het basisonderwijs

Middelburg
Telefoon: 0118-67834
E-mail: m.reijnders@sportzeeland.nl
Website: www.actiepuntzeeland.nl
Filmpje over weerbaarheidscursus aan kleuters

ActiePunt is het steunpunt voor fysieke en mentale weerbaarheid in Zeeland, en heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de fysieke/mentale weerbaarheid van jongeren in situaties waar sprake is van grensoverschrijdend gedrag en ongewenst machtsmisbruik. ActiePunt houdt zich bezig met:

 • het verzorgen van weerbaarheidstrainingen op scholen
 • het aanbieden van ondersteunende cursussen voor ouders en leerkrachten
 • deskundigheidsbevordering voor diverse doelgroepen
 • het invullen van voorlichtings- en kennismakingsbijeenkomsten

Daarnaast heeft Actiepunt een adviesfunctie voor gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Alle trainingen worden uitgevoerd door specifiek opgeleide docenten weerbaarheid. De weerbaarheidstrainingen van ActiePunt worden uitgevoerd als preventieve activiteit in alle groepen van het basisonderwijs. De lessenreeks voor de boven- en middenbouw omvat 18 lessen van een uur en wordt uitgevoerd in de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Inhoudelijk is het programma een combinatie van het weerbaarheidsproject Marietje Kesselsproject (MKP) en het Rots en Waterprogramma. Doel van de lessen is het vergroten van de weerbaarheid bij kinderen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag (waaronder machtsmisbruik) of zich hieraan schuldig (gaan) maken. De lessen worden onder schooltijd door een speciaal hiervoor opgeleide trainer van ActiePunt gegeven. Het project wordt in gemengde groepen uitgevoerd en is seksespecifiek van opzet.

Voor de groepen 1 tot en met 5 is een handboek ontwikkeld, waarin oefenvormen voor weerbaarheid beschreven worden. Het handboek is beschikbaar voor de scholen waar de lessen in de hogere groepen (6, 7 en 8) worden gegeven door speciaal hiervoor opgeleide trainers van ActiePunt/SportZeeland. Bij het handboek horen per groep 3 dvd’s (groep 1-2. Groep 3-4 en groep 5). Op elke dvd is een les te zien. De lessen op de dvd worden uitgevoerd door een trainer van ActiePunt, die hiervoor speciaal is opgeleid. Aan het gebruik van het handboek is een scholing van 2 dagdelen gekoppeld. De oefenvormen en lessen kenmerken zich door een werkwijze waarbij fysieke, mentale en verbale technieken geïntegreerd worden aangeboden. De training bestaat sinds 2004.

Noord-Brabant

Bewust Weerbaar (Noord-Brabant)

T 06-18292363
E info@bewustweerbaar.nl
W www.bewustweerbaar.nl
Training voor volwassenen die in hun werk met agressie of intimidatie geconfronteerd worden. Je gevoelens, overkomen en handelen zijn zaken waar je je bewust van moet zijn. Door deze bewustwording zul je de krachten en mogelijkheden waarover je beschikt ook aan je omgeving kunnen laten zien. De training omvat zowel mentale als fysieke oefeningen zoals afweer,- of bevrijdingstechnieken. Trainingen worden ook gegeven in organisaties in de zorg- en welzijnssector en in het onderwijs.
Daarnaast biedt Bewust Weerbaar een weerbaarheidstraining Kind en jeugd (voor bestaande groepen, bijvoorbeeld schoolklas of scoutinggroep) waarin kinderen leren om op een passende manier voor zichzelf op te komen zonder anderen daarbij te schaden.

Rots en Water Tilburg

Contactpersoon: Saskia Herder
Praktijk voor motoriek en remedial teaching
Tilburg
Tel.: 06-18176308
Website: www.mrt-rt.nl
In Tilburg verzorgt de praktijk voor motoriek en remedial teaching weerbaarheidstrainingen Rots en water. Deze worden verzorgd door een geaccrediteerd rots en water trainer, tevens rt-er & mrt-er.

STA STERK trainingen regio Tilburg Den Bosch

Praktijk SamSam
Ilse Lodder
Tel.: 0416-532113 / 06-48156713
E-mail: info@praktijksamsam.nl
www.praktijksamsam.nl
Praktijk SamSam traint en coacht kinderen van 4 tot 18 jaar op het
gebied van sociale weerbaarheid. De kinderen krijgen zelfvertrouwen en
leren voor zichzelf opkomen. Sleutelwoorden hierbij zijn: sterke
lichaamstaal, assertief reageren op lastige situaties en het versterken
van het zelfvertrouwen.
Praktijk SamSam is aangesloten bij Stichting Omgaan met Pesten, die de
STA STERK-training ontwikkelde.

Rots en Water ‘s-Hertogenbosch

Tel.: 06-51358483
E-mail: michelle@steviginjeschoenen.nu
www.steviginjeschoenen.nu
Rots en Watertraining voor kinderen met veel fysieke oefeningen en spel. Kinderen leren vooral door zelf te doen en ervaren. Stevig in je schoenen hanteert 2 leeftijdsgroepen: 7-9 jaar en 10-12 jaar. Kinderen leren stevig staan, kracht gebruiken, rust voelen, voor zichzelf opkomen en samenwerken. Na de training hebben ze meer lichaamsbesef en is hun zelfvertrouwen gegroeid.

Fides sociale weerbaarheidstraining

Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 291261
E-mail: info@fides-wbt.com
Website: www.fides-wbt.com
Fides werkt op een speelse manier met kinderen aan o.a. uitstraling, zelfvertrouwen, positief denken en leren omgaan met lastige situaties. Fides gebruikt in de training beelden/metaforen, informatie, filmfragmenten, zelfverdediging en rollenspel om kinderen en jongeren sociaal weerbaarder te maken. Fides werkt met leeftijdsgebonden groepen (6 – 16 jaar).  Naast de training aan jongeren en kinderen biedt Fides trainingen voor leerkrachten om te werken met de Fidesmethode, begeleidingstrajecten en workshops.

SanoeQ Weerbaarheidstraining

Breda
T 06-15397337
E catherine@sanoeq.nl
W www.sanoeq.nl
SanoeQ geeft weerbaarheidstraining aan kinderen waarin de combinatie gemaakt wordt tussen Rots & Water (o.a. steviger leren staan, je eigen kracht ontdekken, ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing), kinderyoga (oefeningen die helpen ontspannen door inspanning), en Gedachtekracht (een manier om mentaal weerbaarder te worden). Plezier staat in de trainingen van SanoeQ voorop. Actief, fysiek, speels en leuk. De groepen worden verdeeld in 2 leeftijdscategorieën om de training goed af te stemmen op hun belevingswereld. Ouders/begeleiders worden actief betrokken. SanoeQ geeft training o.b.v. open inschrijving, op basisscholen en op BSO’s.

Studio Jetje

Prinsenbeek
Tel.: 06-28033228
E-mail: info@studiojetje.com
www.studiojetje.com
Studio Jetje is een zelfstandige studio waar trainingen voor sociale vaardigheid en weerbaarheid worden verzorgd voor kinderen van verschillende leeftijden.

STUDIO STERKK

Bavel
Tel.: 06-29733031
E-mail: info@studiosterkk.nl
Website: www.studiosterkk.nl
STUDIO STERKK is een training en adviesbureau voor kinderen en ouders. STUDIO STERKK geeft actieve psychofysieke trainingen speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 15 jaar. Dus niet te veel praten maar zelf doen, voelen en ervaren. De trainingen worden per leeftijdsgroep aangeboden en vinden meestal plaats op de eigen trainingslocatie in Bavel. Studio Sterkk verzorgt ook trainingen binnen basis- en speciaal onderwijs.

Stevig in je schoenen staan

Breda, Marielle Hassing
Tel.: 076-5423939
E-mail: marielle.hassing@ziggo.nl
www.creatiefbreda.nl
Stevig in je schoenen staan is een cursus waarin weerbaarheid wordt ontwikkeld, verweven met creativiteit. De cursus helpt kinderen te vertrouwen op zichzelf zodat hun eigenwaarde groeit. Er is veel aandacht voor spel en plezier, want vanuit plezier leren kinderen als vanzelf.De weerbaarheidscursus is geschikt voor alle kinderen van de basisschool en beoogt een plek te zijn waar ze leren vertrouwen op hun eigen kunnen en waar samenwerking wordt versterkt via spel.

Limburg

Punt Welzijn

Trainingen Weerbaarheid en Zelfsturing
Telefoon: 0495 – 697900
E-mail: info@puntwelzijn.nl
Website: www.puntwelzijn.nl
Punt Welzijn heeft ruime ervaring in het verzorgen van Rots en Water- en weerbaarheidstrainingen. Zowel voor kinderen als volwassenen. Een kleine greep uit het aanbod trainingen:

 • Op scholen, voor de leerlingen en/of de leerkrachten
 • In de werkomgeving: agressietrainingen, omgaan met moeilijke groepen enz.
 • Aan (sport)verenigingen
 • In de privé-omgeving, weerbaarheidstrainingen voor kinderen en/of ouders

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een “op maat”-programma samen te stellen, afgestemd op de vragen/behoeftes van de aanvrager.

Weerbaarheidstrainingen Noord-Limburg

Michaele de Vreede
Telefoon: 06-12560963
E-mail: info@michaele.nl
Webstie: www.zelfverzekerdkind.nl
Elke schooljaar vinden ongeveer 6 particuliere trainingen plaats in Horst voor kinderen uit de regio Venray/Venlo. De particuliere trainingen worden gegeven aan twee groepen:

 • Training voor kinderen van 9-12 jaar, gebaseerd op Rots en Water
 • Training voor kinderen van 6-9 jaar, gebaseerd op Kiezel en Druppel

Regelmatig geeft Michaele op uitnodiging weerbaarheidstrainingen op basisscholen. Ouders met kinderen die rugzakgeld ontvangen, kunnen aangeven deze training binnen school te willen halen. Vervolgens wordt een groep samen gesteld van kinderen met verschillende problematieken.

LEEW ‘Lichamelijk En Emotioneel Weerbaar’

Trainingen & Adviezen
Maastricht
Tel.: 0646143899
E-mail: ellie.aksel@leew.nl
www.leew.nl
Zowel binnen onderwijs als zelfstandig aanbod. In de LEEW training wordt Het Marietje Kesselsproject en het Rots & Water programma apart gegeven en/of gecombineerd en aangepast aan de doelgroep. De lessen worden door speciaal opgeleide preventiemedewerkers uitgevoerd. Binnen school wordt de leerkracht intensief betrokken bij de lessen zodat hij ook na afloop van de lessen sociaal emotionele onderwerpen aan de orde kan stellen. Ook ouders worden geinformeerd en kunnen de laatste examenles bijwonen. Jongeren en Volwassen krijgen na elke les een korte evaluatie, mondeling of schriftelijk.

Cessio, Rots & Water

Wendy Frijnts
Telefoon: 06-12839008
E-mail: info@cessio.nl
Website: www.cessio.nl
Er worden trainingen gegeven aan 3 leeftijdsgroepen op diverse locaties in Zuid-Limburg.

 • Kiezel en Druppel voor kinderen in de leeftijd van 6-8 jaar
 • Rots en Water voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar
 • Rots en Water voor kinderen in de leeftijd van 13-16 jaar

terug