Overige weerbaarheidstrainingen

Naast Marietje Kessels Projecten zijn er diverse andere weerbaarheidstrainingen die worden aangeboden. Deze trainingen wijken wat betreft opzet en inhoud af van de Marietje Kessels Projecten.
Onderdelen van bepaalde projecten, zoals Rots & Water, worden vaker gebruikt in Marietje Kessels Projecten. Sommige projecten hebben gekozen voor een andere opzet als het Marietje Kessels Project, bijvoorbeeld omdat onderwijsinstellingen de kosten te hoog vinden.