Overzicht Marietje Kesselsprojecten

Groningen/Friesland/Drenthe

Gelderland/Overijssel/Flevoland

Utrecht/Noord-Holland/Zuid-Holland

Zeeland/Noord-Brabant/Limburg

Groningen/Friesland/Drenthe

WijsWeerbaar

Naam project: Marietje Kessels Project
Contactpersoon: Marieke van Veen
E-mail: mvanveen@wijsweerbaar.nl
Website: www.wijsweerbaar.nl
WijsWeerbaar biedt sinds 1990 Marietje Kessels Projecten aan voor het basis- en speciaal onderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe. Daarnaast verzorgt zij ook trainingen in de zorg en welzijn aan bijvoorbeeld vrouwen met een lichamelijke of geestelijke beperking en aan interculturele meiden- en vrouwengroepen.

terug

Gelderland/Overijssel/Flevoland

Stichting Vechterweerd

Naam project: Marietje Kessels Project IJsselland.
Contactpersoon: Drs A van den Berg, Orthopedagoge en Coordinator MKP.
Tel: 038-4545208
E-mail: info@vechterweerd.nl
Website: www.vechterweerd.nl
Stichting Vechterweerd geeft vanaf september 2013 het Marietje Kessels Project (MKP) in de regio Zwolle vorm en is hiervoor gecertificeerd door het MKP. Het Marietje Kessels Project is een preventieproject om de weerbaarheid van kinderen te vergroten. Hoe groter die weerbaarheid, des te kleiner de kans dat ze slachtoffer worden van (online) pesten, negatieve groepsdruk of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Het project leert de één zijn rug wat meer rechten en een ander om indien nodig hulp te vragen. Kinderen leren voor zichzelf op te komen zonder anderen daarbij te kwetsen en ontwikkelen hun zelfvertrouwen. De training bereid ook voor op de overstap naar de middelbare school. Daar moeten kinderen zelfstandig keuzes gaan maken en worden de groepjes weer opnieuw ingedeeld. Waar sluit jij je bij aan? Hoe ga je om met groepsdruk?. Het project wordt vergoed door de overheid en door verschillende gemeenten.

terug

Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland

WeerbaarAmsterdam

Marietje Kessels Project / Kom op voor jezelf
Marco Derr, Joke Spiertz
E contact@marcoderr.nl
E jokespiertz@chello.nl
W www.weerbaaramsterdam.nl
Sinds 2001 hebben deze trainers samen al enkele honderden projecten verzorgd. De weerbaarheidslessen worden volgens het principe van het Marietje Kessels Project uitgevoerd. Binnen de projecten worden door de trainers ook elementen uit het Rots en Water programma geïntegreerd. Zowel mentale als fysieke weerbaarheid hebben een centrale plek in het programma. De projecten worden gegeven op een groot aantal basisscholen in Amsterdam en omstreken. Jaarlijks wordt de inhoud van de training en het werkboek voor de leerlingen geactualiseerd.

terug

Zeeland, Noord-Brabant, Limburg

ActiePunt, weerbaarheid in het basisonderwijs

Actiepunt, Seissingel 100, 4334 AC Middelburg
0118-67834
m.reijnders@sportzeeland.nl
www.actiepuntzeeland.nl
ActiePunt is het steunpunt voor fysieke en mentale weerbaarheid in Zeeland, en heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de fysieke/mentale weerbaarheid van jongeren in situaties waar sprake is van grensoverschrijdend gedrag en ongewenst machtsmisbruik. ActiePunt houdt zich bezig met:

  • het verzorgen van weerbaarheidstrainingen op scholen
  • het aanbieden van ondersteunende cursussen voor ouders en leerkrachten
  • deskundigheidsbevordering voor diverse doelgroepen
  • het invullen van voorlichtings- en kennismakingsbijeenkomsten

Daarnaast heeft Actiepunt een adviesfunctie voor gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Alle trainingen worden uitgevoerd door specifiek opgeleide docenten weerbaarheid. De weerbaarheidstrainingen van ActiePunt worden uitgevoerd als preventieve activiteit in alle groepen van het basisonderwijs. De lessenreeks voor de boven- en middenbouw omvat 18 lessen van een uur en wordt uitgevoerd in de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Inhoudelijk is het programma een combinatie van het weerbaarheidsproject Marietje Kesselsproject (MKP) en het Rots en Waterprogramma. Doel van de lessen is het vergroten van de weerbaarheid bij kinderen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag (waaronder machtsmisbruik) of zich hieraan schuldig (gaan) maken. De lessen worden onder schooltijd door een speciaal hiervoor opgeleide trainer van ActiePunt gegeven. Het project wordt in gemengde groepen uitgevoerd en is seksespecifiek van opzet.

Voor de groepen 1 tot en met 5 is een handboek ontwikkeld, waarin oefenvormen voor weerbaarheid beschreven worden. Het handboek is beschikbaar voor de scholen waar de lessen in de hogere groepen (6, 7 en 8) worden gegeven door speciaal hiervoor opgeleide trainers van ActiePunt/SportZeeland. Bij het handboek horen per groep 3 dvd’s (groep 1-2. Groep 3-4 en groep 5). Op elke dvd is een les te zien. De lessen op de dvd worden uitgevoerd door een trainer van ActiePunt, die hiervoor speciaal is opgeleid. Aan het gebruik van het handboek is een scholing van 2 dagdelen gekoppeld. De oefenvormen en lessen kenmerken zich door een werkwijze waarbij fysieke, mentale en verbale technieken geïntegreerd worden aangeboden. De training bestaat sinds 2004.

Tilburg

Marietje Kessels Project 
Korvelplein 8
5025 JN Tilburg
013-5839510
trainingen@imwtilburg.nl
www.marietjekessels.com
Het Marietje Kessels Project in Tilburg bestaat al vanaf 1990 en richt zich op kinderen in het basis- en in het speciaal onderwijs. Er wordt gewerkt in aparte meiden- en jongensgroepen, waarbij fysieke en mentale weerbaarheidstraining is geïntegreerd. De inhoud van de training en de huiswerkboekjes zijn in 2009 helemaal herzien. De training is een combinatie van de Marietje Kessels- en de Rots & Watermethodiek.

Helmond – Venlo

BCO Onderwijsadvies
Wylrehofweg 11
5912 PM Venlo
Elke Derks elkederks@bco-onderwijsadvies.nl
077-3519284
www.bco-onderwijsadvies.nl
In het Marietje Kesselsproject leren de kinderen op te komen voor zichzelf. Ze bespreken met elkaar hoe je ongewenste situaties kunt voorkomen. Als je toch in een ongewenste of onveilige situatie komt, hoe kun je dan jezelf in veiligheid brengen en hoe kun je hulp vragen? De jongens en meisjes krijgen gelijktijdig maar in aparte groepen les van twee docenten zelfbescherming. In totaal gaat het om 12 lessen van 1 uur.

Zuid-Limburg

Marietje Kesselsproject Zuid-Limburg
Stichting Oprecht Zuid-Limburg
Burgemeester Kampsstraat 20
6137 VS Sittard
Ellie Magnée-Aksel en Guus Knoops
ellie.aksel@stichtingoprecht.nl
06-46143899
www.stichtingoprecht.nl
Het Marietje Kesselsproject wordt sinds 2001 aangeboden aan regulier basisonderwijs, maar ook aan speciaal (voorgezet) onderwijs. Er wordt gewerkt in aparte meiden- en jongensgroepen. In de trainingen worden fysieke en mentale weerbaarheid geïntegreerd. Jaarlijks wordt het project in ongeveer 40 groepen uitgevoerd.
terug