Hoe krijg je mensen naar je cursus?

Je training is pas geslaagd als je ook voldoende deelnemers hebt. Hoe interesseer je mensen uit jouw beoogde doelgroep voor de cursus?

Naam van de cursus

De naam van de cursus en de plaats waar die gegeven wordt moet de doelgroep aanspreken. Je kunt alvast je voordeel doen met de volgende praktijkervaringen:

  • De term ‘zelfverdediging’ impliceert voor veel toekomstige cursisten een actievere cursus dan de term ‘weerbaarheid’.
  • ‘Weerbaarheid’ is een naam die met name ouderen minder aanspreekt.
  • Allochtone en oudere doelgroepen trek je sneller door omschrijvende namen te gebruiken als: ‘Blijf er niet voor thuis’, ‘Sterk door sport en spel’, ‘Stel je eigen grenzen’.
  • Slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld en mensen die nooit aan sport doen komen minder snel naar een sportschool dan naar een buurthuis.

Je kunt ook een titel kiezen met daaronder een ondertitel die de inhoud van de cursus wat uitgebreider beschrijft.

Zoek de publiciteit

  • Voor cursussen met een open inschrijving kun je werven door een persbericht te sturen naar huis-aan-huisbladen, en posters en folders te verspreiden in bibliotheken en buurthuizen.
  • Omdat veel mensen geen goed beeld hebben van de inhoud van dergelijke cursussen, is het goed in je persbericht of folder altijd een korte omschrijving te geven van de oefeningen en doelstellingen. De docent kan daarbij behulpzaam zijn.
  • Als je samenwerkt met een zelfhulporganisatie of hulpverleningsinstelling vermeld deze partner dan in je publiciteit. Het helpt om vertrouwen te wekken bij je beoogde doelgroep.
  • Ook een (schriftelijke of persoonlijke) introductie van de activiteit bij belangrijke sleutelfiguren kan helpen bij de werving.
  • Voor specifieke doelgroepen moet je kijken naar alternatieven. Slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld of allochtone vrouwen bereik je onvoldoende via de gewone kanalen.

Andere wervingsmethoden

Mond-tot-mondreclame blijkt goed te werken. Veel mensen gaan na enthousiaste verhalen van vrienden en kennissen op zoek naar een cursus weerbaarheid of zelfverdediging. Zorg dat je flyers klaar hebt liggen met informatie over de volgende cursus, die de cursisten mee kunnen nemen voor geïnteresseerden.

Je kunt ook aansluiting zoeken bij bestaande activiteiten voor de beoogde doelgroep. Een cursus voor ouderen kan bijvoorbeeld aangeboden worden in samenwerking met Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Tijdens de MBvO-les wordt een korte introductie van de weerbaarheidstraining gegeven, waarna mensen zich kunnen inschrijven.