Projectkosten en inkomsten

In de praktijk blijkt dat de kosten van diverse weerbaarheidscursussen nogal van elkaar verschillen. Dit komt onder andere doordat de ene docent op freelance basis werkt, terwijl de andere in vaste dienst is. En voor het ene project trekt men meer geld uit voor werving dat voor het andere. Nog een verschil is dat de ene keer bijvoorbeeld coördinatiekosten wel worden meegerekend en de andere keer niet.

Kosten

De kosten van een weerbaarheidsproject kun je onderverdelen in de volgende posten:

  • zaalhuur
  • vergoeding aan de docent (lesuren, voorbereidingstijd en reistijd)
  • reiskosten van de docent
  • coördinatie-uren
  • werving
  • aanschaf van materialen
  • eventuele scholingskosten (overhead)

Weerbaarheidsdocenten kunnen in dienst zijn van coördinerende instanties, maar worden vaak ook freelance ingehuurd. Wanneer de lessen door een freelancer onder schooltijd gegeven worden, kun je vaak vrijstelling van BTW aanvragen voor het docentenhonorarium .

Twee voorbeelden

Twee voorbeelden van de Marietje Kessels Projecten geven een indicatie van de kosten van een weerbaarheidstraining.

  • Training 1 heeft een cursusduur van 40 uur en is voor twee groepen van 15 kinderen. De docent is een erkende freelance docent. Inclusief ouderavond, tussen- en eindevaluatie en het materiaal zijn de kosten voor deze training € 1.600,-.
  • Training 2 heeft een cursusduur van 30 uur. Exclusief de reiskosten van maximaal € 165,- per cursus komen de kosten voor deze training op € 1.080,- per groep.

Subsidie

De kosten voor een weerbaarheidsproject worden in de praktijk voor het grootste gedeelte gedragen door andere partijen dan de school of het buurthuis die de training organiseert. Vaak is het de gemeente, de GGD, de welzijnsinstelling of de sportraad die geld ter beschikking stelt voor de training. Het loont dus dus de moeite om bij de gemeente te informeren naar stimuleringsmiddelen in het kader van welzijn, veilige schoolbeleid of maatschappelijke integratie.

Instellingen, zoals vrouwenopvang, kunnen voor weerbaarheidstrainingen subsidie krijgen bij verschillende fondsen. Ook bij sportraden, welzijnsinstellingen en GGD’s kun je navragen of er een budget beschikbaar is.

Bij de meeste Marietje Kessel Projecten wordt aan de deelnemende school een kleine bijdrage per klas gevraagd.