Ruimte en materialen

Cursisten moeten zich prettig voelen in een ruimte en een docent moet er goed kunnen werken. In de lessen wordt gebruik gemaakt van stootkussens en plankjes. Aan het eind kun je kinderen een leerlingenboekje geven en een diploma. Voor volwassenen is een reader aan te bevelen.

Cursusruimte

In een weerbaarheidstraining worden deelnemers uitgenodigd hun eigen grenzen te ervaren en hun grenzen naar anderen toe beter te stellen. Daarvoor moeten de cursisten zich op hun gemak voelen en prettig in de ruimte.

Wat is een geschikte ruimte?

 • voor twaalf cursisten dient de ruimte minimaal 8 x 12 meter te zijn.
 • er staat geen meubilair in.
 • buitenstaanders kunnen niet zomaar in- en uitlopen.
 • er zitten geen grote ramen in, zodat mensen van buitenaf niet in de zaal kunnen kijken.
 • als er een koffie-of theepauze is gepland, is het handig als er een zitje is.
 • voor cursussen voor ouderen is de aanwezigheid van stoelen een voorwaarde om goed les te kunnen geven.

Bij het kiezen van de cursusruimte is het belangrijk te overleggen met de docent(e). De docent moet ook kunnen werken in een bepaalde zaal. Voor de fysieke technieken is een judo- of sportzaal meestal uitstekend. Helaas is het zo dat met name in dergelijke ruimtes veel cursisten zich niet op hun gemak voelen.

Materialen

Bij cursussen die periodiek één of tweemaal per jaar georganiseerd worden, heeft de docent over het algemeen de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van het materiaal. Bij grotere projecten wordt er centraal gezorgd voor de benodigde spullen.

Materialen die voor de cursussen gebruikt worden zijn:

 • stootkussens en plankjes.
 • flipovervellen en dikke stiften.
 • een leerlingenboekje voor kinderen en een reader voor volwassenen met de stof die behandeld is.
 • een diploma voor kinderen.
 • brochures die in cursussen gebruikt en uitgedeeld kunnen worden.

Stootkussens en plankjes

Voor iedere cursus zijn minimaal twee stootkussens nodig. Veel docenten hebben stootkussens in hun bezit, maar bij grotere projecten worden de kussens vaak aangeschaft door de organiserende instantie. Stootkussens zijn onder meer verkrijgbaar bij vechtsportzaken.

Ook wordt in de meeste trainingen een plankje doorgeslagen om zo het zelfvertrouwen van de cursist te vergroten. Voor kindercursussen is 11 x 19 cm en 1,6 cm hoog een gangbare maat. Voor volwassenen wordt meestal een plankje van 19 x 19 cm gebruikt. Vurenhout is het beste materiaal. De plankjes zijn op maat te bestellen in iedere doe-het-zelfzaak.

Leerlingenboekje/reader

In het leerlingenboekje voor kinderen staan de behandelde onderwerpen en opdrachten. Veel docenten hebben dergelijke boekjes tot hun beschikking. Volwassen deelnemers krijgen over het algemeen aan het eind van de cursus een reader, waarin allerlei tips en adressen zijn vermeld.

Diploma

De cursussen voor kinderen eindigen vaak met een ‘examen’ en een diploma. Dit betekent dat er formulieren voor een schriftelijk examen en een mooi diploma gemaakt moeten worden. Soms worden ook op de laatste les ouders uitgenodigd en presenteren de deelnemers wat zij hebben geleerd.

Brochures

Tot slot zijn er diverse brochures die in de les gebruikt kunnen worden. Voor kinderen zijn er brochures over de kindertelefoon, pesten en geweld op straat. De meeste docenten zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden op dat gebied.
Op deze site staat een uitnodigingsfolder voor ouders in het Turks en een in het Marokkaans.
Als een weerbaarheidsproject start in het kader van een groter project, zoals veiligheid of pesten. Dan is het handig met de docent te overleggen over mogelijke verbanden in de weerbaarheidslessen met de andere activiteiten in het project.

Er bestaan ook video’s over weerbaarheid, al dan niet met een docentenhandleiding.