Wie is een goede docent?

Een goede docent weerbaarheid is geschoold in zowel de fysieke, als de mentale en verbale kant.

Veel docenten weerbaarheid hebben een achtergrond in de vorm van vechtsporttraining, zoals leraar judo of karate. In de opleidingen tot vechtsportleraar worden de niet-fysieke vaardigheden echter onvoldoende getraind om iemand een volwaardig weerbaarheidsdocent te maken. Bovendien wordt er niet genoeg aandacht besteed aan zelfreflectie of het omgaan met kwetsbare of zelfs getraumatiseerde cursisten.

Eisen aan docenten

Een erkende docent weerbaarheid is getraind in de mentale en verbale weerbaarheid. Hij/zij voldoet aan de volgende eisen:

 • is bekend met oefeningen en methoden uit assertiviteitstrainingen, energetisch werk en hulpverlening.
 • kan informatie geven over onder meer juridische kwesties en het voork√≥men van grensoverschrijdend gedrag.
 • is in staat om te werken met bijvoorbeeld rollenspelen, groepsgesprekken en stellingenspelen.
 • werkt op zowel groeps- als individueel niveau in de les. Dit betekent dat hij/zij openstaat voor gesprekken en weet in te springen op problemen.
 • kent de grens tussen weerbaarheid en hulpverlenen en zal geen langdurige of diepgaande gesprekken over problemen met individuele cursisten aangaan.
 • herkent signalen voor slachtofferschap van grensoverschrijdend gedrag.
 • is in staat om gevoelige onderwerpen op een juiste manier aan de orde te stellen.
 • kan een cursist met problemen doorverwijzen naar instellingenen is bekend met de regionale sociale kaart.

Extra eisen

Voor preventiewerkers, die werken met basisschoolkinderen in groep 7 en 8, kunnen nog aanvullende eisen gesteld worden:

 • het signaleren van eventuele grensoverschrijdende situaties binnen de school.
 • in staat zijn deze bij de klassedocent of schoolleiding aan te kaarten.
 • in staat zijn een goede ouderavond te begeleiden, waarin informatie over de cursus gegeven wordt

Sommige weerbaarheidstrainers hebben extra deskundigheid om les te kunnen geven aan specifieke doelgroepen. Dan gaat het om bijvoorbeeld slachtoffers van geweld, allochtone vrouwen en medewerkers in de thuiszorg. Opdrachtgevers kunnen daarnaar vragen om zeker te zijn van een goede trainer.