Overzicht voorlichtingsmateriaal

DVD’s en voorlichtingsmateriaal

DVD’s

Kindermishandeling : wat is het en hoe kun je het stoppen?
De voorlichtingsfilm is in eerste instantie bedoeld voor gebruik tijdens de lessen van het Marietje Kessels Project. De film kan voor kinderen behoorlijk aangrijpend zin. Het zal voor kinderen prettig zijn als de film in een vertrouwde en veilige omgeving bekeken wordt. In de film worden aan de hand van vier nagespeelde situaties verschillende situaties van kindermishandeling in beeld gebracht. De vertoonde beelden worden daarnaast door de presentatrice van commentaar voorzien. Zij geeft bijvoorbeeld aan wat je in dergelijke situaties zou kunnen doen

De film is verkrijgbaar op dvd bij Instituut voor Maatschappelijk Werk, Tilburg, Team Trainingen en Bijzonder Aanbod – Marietje Kessels Project
Voor meer informatie en bestellingen:
E trainingen@imwtilburg.nl
T 013 583 95 10

EigenWijs
Een programma over weerbaarheid
STUG videoproducties, Arnhem, 2002.
Een programma over weerbaarheid voor jongeren met een lichamelijke handicap. Het videoprogramma probeert jongeren te leren (seksuele) intimidatie voor te zijn door hen adequatere reacties op vervelende of juist prettige situaties te laten zien. In tien scènes laten een aantal jongeren zien waar ze over struikelen en waar hun grenzen liggen. De scènes: zwemmen, mannen en vrouwen, het kinderdagverblijf, een taxirit, in de groep, bij het opstaan, op kantoor, de stagiaire, een feestje, verkering.
Bij de videofilm hoort een praktische handleiding voor docenten en begeleiders. De film biedt, naast discussie of gesprek, mogelijkheden om door middel van dramatische werkvormen weerbaarder gedrag te oefenen. Er is een training ontwikkeld om docenten en begeleiders te trainen meer bedreven te worden in het omgaan met rollenspelen en dramatische werkvormen.
DVD: STUG videoproducties, 026-3510281, Ria IJzerdoorn, www.stug.nl
Meer informatie over de training: Minke Cannegieter

Blauwe plekken
De video Blauwe plekken is een registratie van de voorstelling Blauwe plekken, gespeeld door leerlingen van Theaterschool Koperen Kees van het Dario Fo college. Scènes van het toneelstuk zijn gefilmd, afgewisseld met ‘the making of’-fragmenten over de wijze waarop de film tot stand kwam. De voorstelling is gebaseerd op het jeugdboek Blauwe plekken van Anke de Vries.
Begeleidend materiaal: Lesmateriaal om de video te gebruiken als onderdeel van deskundigheidsbevordering voor mensen die (gaan) werken met kinderen is (na registratie) te downloaden van de site van ETV Haaglanden

Deze film uit 2004 duurt 32 minuten en is verkrijgbaar op video (€ 12,50) en dvd (€ 17,50). Informatie en verkoop: Dario Fo college, Emy Barendse, tel. 0174-244455, [e.barendse@mon3aan.nl]

Brochures

Herrie in huis
Info over ruzie tussen je ouders
Brochure voor kinderen van de Raad van de Kinderbescherming over hoe om te gaan met ruziënde ouders.
Downloaden via www.huiselijkgeweld.nl
Grotere oplages bestellen via Tekststudio Philipsen, tel.: 0492-465567, [tsphilip@worldonline.nl]

Kinderen als getuige van huiselijk geweld
Deze folder is gericht op professionals. Naast de aard en omvang van de problematiek geeft de brochure ook aan welke signalen er zijn.
Downloaden via www.huiselijkgeweld.nl
Grotere oplages bestellen via Tekststudio Philipsen, tel.: 0492-465567, [tsphilip@worldonline.nl]

Kind in de knel
Brochure over psychische mishandeling en emotionele verwaarlozing van kinderen.
Te bestellen bij: NFGV, tel. 030-2971197, www.nfgv.nl.

Horen, zien en niet meer zwijgen
Pesten is een gevoelig onderwerp. Met dit boekje maakt u pesten in de klas bespreekbaar. Ook spoort het de zwijgende meerderheid aan om over pesten te praten en niet te blijven zwijgen. In het leerlingenboekje staan interviews met kinderen en er zijn vragen en opdrachten om leerlingen over het onderwerp te laten nadenken en een mening te laten vormen. De docentenhandleiding geeft nadere informatie, lessuggesties en extra opdrachten en casus
Bestellen via Zorn uitgeverij

Aangrijpende belevenissen van kinderen
P. Steerneman. Leuven/Apeldoorn: Garant, 1999. ISBN 9053507094
In dit boek staan vijf verhalen voor en over kinderen. Het zijn verhalen over angsten, pesten, dood, scheiden en (seksueel) misbruik. Elk verhaal wordt voorafgegaan door een toelichting over het betreffende thema voor volwassenen. Het is bedoeld als een hulpmiddel om over deze themas te praten.

Websites voor kinderen