Overige scholingen

  • Post HBO leergang Weerbaarheidstrainer

InĀ oktober 2010 is het Centrum voor Social Work van de Hogeschool Utrecht begonnen met een post-hbo opleiding Trainer Weerbaarheid. Deze opleiding bestaat uit 13 opleidingsdagen, twee stages en een aantal begeleide intervisiebijeenkomsten.
Meer informatie vindt u op www.weerbaarheid.hu.nl of via telefoonnummer 088 481 9693. De opleiding is erkend door de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)

  • Rots & Water, driedaagse docententraining, open inschrijving

Rots & Water is ontwikkeld als een seksespecifiek programma voor jongens in de bovenbouw van het basisonderwijs (basisprogramma), het voortgezet onderwijs (basis- en vervolgprogramma), jeugdhulpverlening en jeugddetentie. Het doel van het Rots & Water-programma is jongens te leren hun energie op een positieve manier in te zetten en hen zelfrespect en respect voor anderen bij te brengen. Jongens worden ondersteund bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, innerlijke kracht, morele ontwikkeling en richtingsgevoel. De ervaring heeft geleerd, dat ook meisjes veel profijt en plezier kunnen beleven aan het programma.

Deelnemers die de volledige driedaagse Rots & Water-training hebben gevolgd ontvangen een certificaat. Dit certificaat stelt hen in staat met alle 14 lessen van het programma te werken binnen de pedagogische setting waarin zij werkzaam zijn. Het beperkt zich tot het lesgeven aan jongeren en is nadrukkelijk geen accreditatie voor het verzorgen van een Train The Trainer cursus. De training start meerdere malen per jaar. De meeste cursussen in Nederland worden gegeven op Sportcentrum Papendal.

Meer informatie op www.rotsenwater.nl

  • Cursusleider weerbaarheid

De cursus ‘Cursusleider weerbaarheid’ is voor mensen die werkzaam zijn binnen het speciaal onderwijs, in activiteitencentra, revalidatiecentra en woonvormen of die op een andere wijze met gehandicapten werken. Het doel is tweeledig. Allereerst om een cursus weerbaarheid seksespecifiek te geven aan mensen met een handicap. Daarnaast kunnen de cursisten een gediplomeerde gastdocent zelfverdediging assisteren tijdens de lessen zelfverdediging.

De opleiding bestaat uit 5 lesdagen, een praktijkperiode, coaching, een terugkomdag (lesdag 6) en een examen. De looptijd is een schooljaar. De studiebelasting is minimaal 120 uur. De opleiding wordt gegeven bij Pluryn te Groesbeek. Meer informatie kunt u lezen in deĀ folder of op www.pluryn.nl. Contactpersoon is Dorien Meilink.