Links en adressen

Themasites

Weerbaarheidstrainingen

www.marietjekessels.com
Het Marietje Kessels Project van het Instituut voor Maatschappelijk Werk in Tilburg biedt weerbaarheidstrainingen voor kinderen. Lees alles over het Marietje Kessels Project op deze website.

www.actiepuntzeeland.nl
ActiePunt is het steunpunt voor fysieke en mentale weerbaarheid. De activiteiten die ActiePunt onderneemt zijn onder andere het verzorgen van weerbaarheidstrainingen op scholen en het aanbieden van ondersteunende cursussen voor ouders en leerkrachten.

www.komopvoorjezelf.nl
Website van het programma Kom op voor jezelf (een variant op het Marietje Kessels Project) dat in Utrecht wordt uitgevoerd.

www.rotsenwater.nl
Rots en Water is een oorspronkelijk voor jongens ontwikkelde psychofysieke training.

Uit eigen beweging
Psychosociale weerbaarheidstraining voor kinderen en ondersteuning voor de ouders bij de opvoeding met de methode “Ho, tot hier en niet verder…!”. Leren door doen, op basis van bewegen en spel.

www.weerbaarheidcursussen.nl
Weerbaar in het BasisOnderwijs (WIBO) is een variant op het Marietje Kessels Project.

www.weerbaar.info
Informatie, materialen en lespakketten sociale weerbaarheid voor kinderen. Met het materiaal kunnen scholen en hulpverlenende instanties een cursus weerbaarheid geven aan hun eigen doelgroep.

www.weerbaar.nu
Website van Jopla en Stinafo met informatie en een cursussenoverzicht op het gebied van weerbaarheid voor kinderen en jongeren met en zonder een handicap.

www.wijsweerbaar.nl
WijsWeerbaar verzorgt, op aanvraag, trainingen en cursussen weerbaarheid en zelfverdediging in onderwijs, zorg en welzijn in Groningen, Drenthe en Friesland.

www.wen-do.nl
Wen-Do is een trainingsbureau die zich heeft zich gespecialiseerd op het gebied van weerbaarheid in Noord-Nederland.

Onderwijs en veiligheid

www.gezondopschool.nl
Biedt een overzicht van les- en achtergrondmateriaal over gezondheid en sociale veiligheid op school. De site bevat tevens de School­Slag checklist waarmee de kwaliteit van 28 preventieprogrammas voor scholen is beoordeeld.

www.sociaalemotioneel.nl
De databank biedt informatie over het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen in het basisonderwijs.

www.schoolenveiligheid.nl
Site van het Centrum voor School en Veiligheid biedt diverse handreikingen, materialen en good practises rond sociale veiligheid en weerbaarheid.

www.beertje-anders.nl
De prachtige prentenboeken en lesmaterialen van Beertje Anders maken deel uit van een nog verder uit te breiden serie themas voor jonge kinderen. Lees en luister mee naar de verhalen van Beertje Anders want hij heeft ons veel te vertellen. De boeken helpen kinderen, ouders en begeleiders met antwoorden op moeilijke onderwerpen en vragen. Onderwerpen en vragen die bijvoorbeeld betrekking hebben op normen en waarden, ruzie maken, plagen en pesten, een ander buitensluiten, etc.

Overige

www.begrensdeliefde.nl
Op deze site vindt u een databank met materialen over seksualiteit en de preventie, signalering en behandeling van seksueel geweld bij mensen met een beperking.

www.jeugdprostitutie.nu
www.lover-boys.nl
www.bewareofloverboys.nl
www.scharlakenkoord.nl.
Beide websites bevatten informatie over de preventie en aanpak van de loverboy-problematiek.

www.kindermishandeling.info
Website van het Expertisecentrum Kindermishandeling, onderdeel van NIZW Jeugd, met informatie, feiten en cijfers over (de aanpak van) kindermishandeling

www.kindermishandeling.nl
Mooie site over kindermishandeling voor kinderen en jongeren. Op de site staan veel verwijzingen naar verhalende boeken over kindermishandeling.

http://www.goetfoud.nl
Op deze site wordt door middel van een soort ganzenbordspel informatie over geweld tegen kinderen gegeven.

www.kinderrechten.nl
Site met alles over de rechten van kinderen. Bevat aparte rubrieken voor kinderen, volwassenen en professionals

www.pesten.pagina.nl
Startpagina over pesten

www.jongensinbalans.nl
Platform voor professionals die met jongens werken. Lauk Woltring, de oprichter, wisselt ervaringen uit en organiseert studiedagen.

www.huiselijkgeweld.nl
Bevat achtergrondinformatie over huiselijk geweld en seksueel kindermisbruik en over de organisaties en projecten die zich hiermee bezighouden.

Organisaties

www.movisie.nl
Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

www.nisb.nl
NISB is het landelijk kennis- en innovatiecentrum voor sport en bewegen met als taken advisering, begeleiding, ontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

www.weerbaarheid.com
Beroepsregister van docenten weerbaarheid en zelfverdigiging

www.rutgerswpf.nl
Website van de Rutgers WPF, Kenniscentrum seksualiteit, met onder meer informatie over seksuele voorlichting.

www.nji.nl
Website van het Nederlands Jeugdinstituut, landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ondersteunt beroepskrachten, organisaties en gemeenten om de kwaliteit van de jeugdsector te verbeteren.

www.ggd.nl
Op deze website kan worden bekeken welke GGD in de regio is gevestigd. GGDen delen kennis op GGD-Kennisnet, waaronder kennis en materialen rond seksualiteit en de preventie van kindermishandeling, seksueel misbruik e.d.

www.kinderbescherming.nl
Website van de Raad van de Kinderbescherming