Actueel

Movisie stopt met weerbaarheid.nu

Vanaf 1 september gaat deze website over van Movisie naar Spectrum Brabant

Spectrum Brabant wil een platform ontwikkelen met daarop de aanbieders van weerbaarheid in brede zin. Het doel is goede voorlichting geven van alles dat op de markt is op gebied van weerbaarheid, redzaamheid en sociale veiligheid voor scholen (PO en Vo), GGZ-instellingen, stichtingen, bedrijven en particulieren. Spectrum brabant is al langer actief op het terrein van weerbaarheid en hebben onder andere de Bikkeltrainingen ontwikkeld. Spectrum Brabant, centrum voor zorg en onderwijs, is een social enterprise. Meer informatie via Spectrum Brabant of via info@spectrumbrabant.nl. Aanbieders van trainingen die nu op deze site staan vermeld en verwijderd willen worden of vragen hebben kunnen hiervoor tot 1 september gebruik maken van het aanmeldformulier op deze site.
6 juli 2016

Opleiding Leren trainen in psycho-fysieke weerbaarheid 2016

Augustus 2016
Veel cliŽnten in zorg en welzijn en leerlingen op scholen krijgen te maken met grensoverschrijdend gedrag. Een weerbare houding kan ondersteunend zijn. Veel professionals willen weerbaarheidstrainingen geven, zodat mensen op een passende manier kunnen opkomen voor zichzelf. Maar weerbaarheid is meer dan fysieke zelfverdediging. Er zijn talrijke stappen tussen nee zeggen en jezelf fysiek verdedigen. Als deelnemer aan de Opleiding Leren trainen in psycho-fysieke weerbaarheid leert u fysieke, verbale en mentale technieken toepassen. Dit vanuit de overtuiging dat deze componenten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar kunnen aanvullen en versterken. De training start op 18 november 2016.
Lees meer hierover op movisie.nl en in de folder.

Lectoraat Weerbaarheid bij mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben meer dan anderen kans om gedragsproblemen te ontwikkelen, slachtoffer te worden van misbruik of verslaafd te raken. Ze hebben vaak weinig zelfvertrouwen, zijn gemakkelijk te be?nvloeden en hebben moeite met het stellen van grenzen. Hoe kunnen deze mensen weerbaarder gemaakt worden? Welke zorg en hulp hebben ze nodig? Wat is het effect van de inzet van weerbaarheidsprogramma’s? Het lectoraat ‘Weerbaarheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking’ (Stenden hogeschool) doet onderzoek naar dit onderwerp met als doel: de weerbaarheid van deze kwetsbare doelgroep vooruithelpen. Daarnaast ontwikkelt het lectoraat ook nieuwe zorg- en scholingsprogramma’s. De uitgangspunten zijn: het voorkomen van problemen door zo vroeg mogelijk in te grijpen en het sociale netwerk van de cliŽnt (familie, partner, werk of school) intensief bij de zorg betrekken. Meer lezen

Leerbaar Weerbaar – App en training

Weerbaarheid is meer dan alleen nee zeggen. Het begint met het kunnen waarnemen van wat je prettig vindt en niet. En het besef van dat je er mag zijn. Eigenwaarde is een belangrijke bouwsteen voor het opbouwen van zelfvertrouwen. De methode Leerbaar en Weerbaar helpt cliŽnten bij het opbouwen van zelfkennis, bewustzijn en het stellen van grenzen. Zo leren zij betekenisvolle en gezonde relaties aan te gaan. Binnen Stichting Philadelphia Zorg kunnen cliŽnten een training Leerbaar en Weerbaar volgen. Er is een app voor de iPad ontworpen om daarbij te helpen. De app Leerbaar en weerbaar heeft als doel mensen met een licht verstandelijke beperking bewust te maken wat ze wel en niet willen, prettig vinden en te leren dat ze een keuze hebben. Meer lezen

Herziene uitgave Handboek Marietje Kessels Project

Deze compleet herziene uitgave van het boek sluit aan bij de wijze waarop het programma tegenwoordig uitgevoerd wordt en heeft aandacht voor hedendaagse vormen van grensoverschrijdend gedrag. Kenmerkend zijn de actieve en speelse werkvormen die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. Bestellen Meer informatie over het Marietje Kessels Project leest u op www.marietjekessels.com. Hier kunt u ook terecht voor informatie of het bestellen van de dvd ‘Kindermishandeling. Wat is het en hoe kun je het stoppen?’ en het weerbaarheidsschriftje.

Zelfverdediging vanuit je rolstoel

“Als je in een rolstoel zit, kan het gebeuren dat iemand je van achteren vastpakt. Het is dan belangrijk om jezelf zo snel mogelijk om te draaien en op diegene af te rijden. Vooral met een elektrische rolstoel kun je iemand goed verrassen.” Op www.veerkracht.nu, een website waar jongeren met een handicap (maar ook jongeren zonder), hun ouders of leerkrachten informatie kunnen vinden over cursussen om sterker in hun schoenen te staan, vind je nu ervaringen van jongeren in een rolstoel met een weerbaarheidsworkshop.

Weerbaarheidstraining Ik hou van mij

De Kikid weerbaarheidstraining Ik hou van mij gaat in op de onderliggende motivatie van het gedrag van jongeren. De training bestaat uit drie intensieve lessen gericht op het aanleren van vaardigheden. De training is een krachtige aanvulling op de thematische theaterprogrammas van Kikid en wordt ook als losstaande interventie ingezet op scholen. Belangrijke themas binnen de training zijn veiligheid, (zelf)vertrouwen, communicatie en vaardigheden in het omgaan met groepsdruk. De training is zeer effectief in klassen waar sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, sociale onveiligheid en pesten. Ik hou van mij en de theatervoorstelling Benzies & Batchies worden vaak in combinatie met elkaar geboekt. Het totale programma is onderzocht door TNO en Movisie op effectiviteit. Kikid onder aanbod.